EMAIL

marketing@hiqfood.com

 

TELEPHONE

02-750-0505

 

ADDRESS

16/17 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ, 10540

CONTACT US

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือหากคุณต้องการแนะนำหรือติชม สามารถติดต่อเราได้โดยการกรอกข้อมูลเบื้องต้นในแบบฟอร์มด้านล่างนี้